12 ઑગસ્ટ, 2015

Websites list Government of Gujarat.

ગુજરાત સરકારના વિવિધ ખાતાઓ અને કચેરીઓની વેબસાઇટનું લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો .હવે મોટાભાગની માહિતી જે તે ખાતાની વેબસાઇટ પરથી મળી રહે છે," ડીજીટલ ઇન્ડીયા " ને સાકાર કરવા આવી ઉપયોગી સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીએ - Web List Link 1 ma jo n thay o Link 2 par Click karsho.

Download Link 1

Download Link 2

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD