20 સપ્ટેમ્બર, 2014

Bin Sachivalaya Exam Pattern.

✏BINSACHIVALAY CLERK EXAM SYLLABUS.
**બિન સચિવાલય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ**
www.ashish8678.blogspot.com
> ગુજરાતનો ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ-(25 ગુણ).
> ગુજરાતી વ્યાકરણ(25)
> અંગ્રેજી વ્યાકરણ(25)
> ભારત અને ગુજરાતના વર્તમાન બનાવો. ત્થા સામાન્ય વિજ્ઞાન, અને એપ્ટીટયુડ કવોન્ટીટેટીવ (50ગુણ).
> કોમ્પયુટરના પાયાની જાણકારી (25 ગુણ).
> જાહેર વહીવટ અને ભારતનું સંવિધાન.
(50 ગુણ).
-------------------------અગત્યની સૂચના:-
1.) ખોટો જવાબ હશે તો 0.25 ગુણ કપાશે.
2.) કોઈ પણ વિકલ્પ પંસદ ના કરો તો પણ 0.25 ગુણ કપાશે.
3)પરીક્ષા ડીસેમ્બર મહીનામાં યોજવવાની શકયતા રહેશે.
4)પરીક્ષાનો સમય ત્રણ કલાકનો રહશે.
-------------------------
આ વખતે પ્રથમ વખત નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. આ વખતે 4 ની જગ્યાએ 5 ઓપ્શન આપવામાં આવશે..
(A)
(B)
(C)
(D)
(E).
"E" ઓપ્શન એ જો તમારે પ્રશ્ર્ન ATTEMPTED ના કરવો હોય તો "E" પંસદ કરવાનો રહેશે. જેનાથી તમને નેગેટીવ માર્કીગ લાગુ પડશે નહીં..
------------------------
BEST OF LUCK. 

11 સપ્ટેમ્બર, 2014

CCC sample Invitation Letter (Personal)

                                Ashishbhai J. patel
                                  Bhavangadh
                                  Ta. Vadali
                               Dist Sabarkantha
                           Date. 11th Sept.2014

Dear Mr. and Mrs. Shah
As the parents of the bride, I would like
to take this opportunity to invite you to
the wedding of our daughter, Sandra
Green to her fiancé, Adam Locke. On
this joyous occasion, we wish to share
the day with our closest friends and
family members.
Children grow faster than any of us can
imagine, the time is upon us to watch
our child grow and flourish into a new
stage of their life. He proposed while
the two of them were on vacation, she
happily accepted and now they are to be
married.
The formal event will be located at the
Fire Lake Golf and Country Club on the
fifteenth of August at three o'clock, two
thousand and nine.
Please RSVP by the fifteenth of June to
ensure attendance.
We hope to see you there to enjoy this
special day with friends
      
                                   Sincerely yours,
                
                                         Signature

10 સપ્ટેમ્બર, 2014

Science & Maths kit distribution circular..from NCERT.

About SBI BANK Complaint

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(sbi) से शिकायत हो या आपका काम नहीं हो रहा है या आपको बार-बार चक्कर लगवा रहे हो या पासबुक में इंट्री नहीं करते हो तो un happy करके इस नंबर 8008202020  पर मेसेज कर देवे । उसके बाद SBI के हेड़ ऑफिस से आपके पास फोन आएगा उन्हें अपनी शिकायत बता दीजिये । उसके बाद SBI शाखा वाले आपसे संपर्क करके कार्य करेंगे । इस मेसेज को अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों एवम SBI से परेशान लोगो को अवगत कराये ।

Gtu 9/9/2014 practical paper

Gtu ccc exam:-9/9/2014 Practical Paper.
1.desktop par tamara seat number nu
folder banavi te folder ni andar
tamara name nu folder banavo
2.Notepade ma tamara computer ma
install thayel koi pan 5 application na
name lakhi te file tamara folder ma
save karo.
www.ashish8678.blogspot.com
3 .paint ma manas no Face doro te file
tamara folder na save karo.
4.word ma ek job aaplication biodata
sathe type karo english or gujarati and
addres bold karo page portrate set
karo.
5.desktop wall paper change karo.
6.outlook ma koi pan 10 Friend na
contect add karo.

GTU CCC NOTIFICATION....

Gtu CCC fast registration guidelines....

MUST SHARE THIS....
મિત્રો Gujarat Technological University (GTU) દ્વારા CCC Exam લેવામાં આવે તેમાં અત્યારે સુધી ત્રણ તબ્બકા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન પૂરું થઇ ગયું છે CCC Registration હજુ પણ ઘણા મિત્રો તેની પદ્ધતિ થી અજાણ  છે

CCC Registration  ઝડપી બને તેની કેટલાક ઉપાય
1.     CCC Registration કમ્પ્યુટર કરતા મોબાઈલ ઝડપી થશે (ભલે નેટ 2G રહ્યું)
2.    GTUની  CCC Registration ની વેબ પર જે દિવસે CCC Registration થવાનું હોય તેના સમય (11.30A.M ) દરમિયાન સતત રીફ્રેશ કરતા રહો.
3.    CCC Registration જયારે ચાલુ (થોડી જ સેકન્ડોમાં ) ત્યારે તમારો મોબાઈલ નંબર પહેલેથી જ Copy  કરીને રાખવો અને CCCRegistration ચાલુ થાય ત્યારે જ્યાં મોબાઈલ નંબર નાખવાનો હોય ત્યાં Paste  કરી દેવો
4.    CCCRegistration  માટે પાસવર્ડ એકદમ સરળ રાખવો બને તેટલો ઝડપથી ટાઈપ કરી શકાય  જેમ કે 12345 (ઓછામાં ઓછા  પાંચ અંક નો રાખવો )
5.  બીજું જે મિત્રોને અત્યારે CCC  સર્ટીફીકેટની જરૂર ના હોય તેમણે અત્યારેCCC Registration ના કરવું જેથી જે મિત્રોને તાત્કાલિક  નવું પગારધોરણ  લેવાની જરૂર હોય  તે મિત્રો CCC Registration  કરી શકે.
6. હજુ પણ બીજા પણ CCC Registration નાં તબ્બકા આવશે માટે કેટલાક ધંધાદારી  લોકો પાસેથી ઉચા ભાવે CCC Registration નો એપ્લીકેશન નાં ખરીદવું
7.   મિત્રો ઉપરના પગલાને તમે ધ્યાનમાં લેશો તો તમારું CCCRegistration જરૂર કરી શકશો
By Ashishbhai Jagdishbhai Patel

9 સપ્ટેમ્બર, 2014

CPF ACCOUNT બાબત પરિપત્ર.........

CPF એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોય અને
નોકરીની તે જગ્યા ઉપર રાજીનામું
આપ્યું હોય કે છુટા થયા હોય તો પણ નવું
CPF એકાઉન્ટ ખોલવાના બદલે
જુના એકાઉન્ટમાં જ
નાંણા જમા કરવા બાબત.....

Modi's websites for people...

MODI GOVERNMENT INTRODUCED ONLINE SERVICES  

*Obtain:
1.  Birth Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1

2.  Caste Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4

3.  Tribe Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8

4.  Domicile Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5

5.  Driving Licence
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6

6.  Marriage Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3

7.  Death Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2

Apply for:
1.    PAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15

2.     TAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3

3.     Ration Card
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7

4.     Passport
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2

5.     Inclusion of name in the Electoral Rolls
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10

Register:  
1.    Land/Property
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9

2.    Vehicle
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13

3.    With State Employment Exchange
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12

4.    As Employer
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17

5.    Company
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19

6.    .IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18

7.    GOV.IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25

Check/Track:
1.    Waiting list status for Central Government Housing
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9

2.     Status of Stolen Vehicles
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1

3.    Land Records
http://www.india.gov.in/landrecords/index.php

4.    Cause list of Indian Courts
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7

5.    Court Judgments (JUDIS )
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24

6.    Daily Court Orders/Case Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21

7.    Acts of Indian Parliament
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13

8.    Exam Results
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16

9.    Speed Post Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10

10. Agricultural Market Prices Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6

Book/File/Lodge:
1.     Train Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5

2.     Air Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4

3.     Income Tax Returns
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12

4.     Complaint with Central Vigilance Commission (CVC)
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14

Contribute to:
1.      Prime Minister's Relief Fund
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11

Others:
1.      Send Letters Electronically
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20

Global Navigation  
1.     Citizens
http://www.india.gov.in/citizen.php

2.     Business (External website that opens in a new window)
http://business.gov.in/

3.     Overseas
http://www.india.gov.in/overseas.php

4.     Government
http://www.india.gov.in/govtphp

5.     Know India
http://www.india.gov.in/knowindia.php

6.     Sectors
http://www.india.gov.in/sector.php

7.     Directories
http://www.india.gov.in/directories.php

8.     Documents
http://www.india.gov.in/documents.php

9.     Forms
http://www.india.gov.in/forms/forms.php

10.    Acts
http://www.india.gov.in/govt/acts.php

11.  Rules
http://www.india.gov.in/govt/rules.php

7 સપ્ટેમ્બર, 2014

PART TIME KARMCHARIO NE PER DAY RS. 220/- MAHENTANU CHUKAVVA BABAT.

HAVE PART TIME KARMCHARIO PAN
VIDHYASAHAYAKO THI SALARY MA
VADHI GAYA.

How tomake presentation in ubuntu Date 6/9/2014

Std 7
Sub Computer
Make presentation.
All children are able to make presentation in Shree Raheda primary school.
I am very pleased with the work that my children have been done presentation.

Std 3 ma Words & Pictures dvara English Education Aapva no Nuttan Abhigam . . . . .

NEW PROJECT WILL BE ARRIVED



NOW READY FOR NEW PROJECT NAME

"PADHE BHARAT BADHE BHARAT"

AA PROJECT SSA NO SUB PROJECT CHHE JE AKHA DESH MA LAGU PADSE.

AA PROJECT MUKHYATVE DHORAN 1 & 2 PAR VADHU MAHATVANO RAHESHE.

AA PROJECT NA MUKHYA 2 TRACK CHHE..
1-EARLY READING & WRITING WITH COMPREHENSION
2-EARLY MATHEMATICS

AA PROJECT NO MUKHYA GOAL BALAK TENI J BHASHA MA READING,WRITING SKILL MELVE TE CHHE.

AA PROJECT MATE CLASSROOM MA READING CORNER,MY MSG BOARD,POEM CORNER,WORD WALL,AAJ KI BAAT JEVI SUVIDHA UBHI KARASHE.

TEACHER NI YEARLY 95% HAJRI ANE BALAK NI 75% HAJRI FARAJIYAT.

PUPIL TEACHER RATIO 30:1 COMPULSORY

TOTAL WORKING 200 DAYS MATHI 500HR LANG.MATE ANE 300HR MATHS MATE FALAVAVANA RAHESHE.

AA PROJECT NO MUKHYA DHYEY BALAKO SARUAT NA STAGE THI READING,WRITING SKILL MELVI LE TE CHHE.

Khel mahakumbh registration guidelines

Positive feedback

ક્યા સુધી બહાના દેશુ....

સફળતા અથવા બહાનાબાજી !

  ૧."મને યોગ્ય ભણતરની તક ન મળી"

>> યોગ્ય ભણતરની તક તો વિષ્વની      કારની નંબર ૧ કંપની  ફોડઁ ના હેનરી ફોડઁને પણ નહતી મળી!

૨."નાનપણમાં જ મારા પિતાનુ દેહાન્ત થઈ ગયુ હતુ"

>>પૄખ્યાત સંગીતકાર એ.આર.રહેમાનના પિતાશ્રી નાનપણમાં જ મૃત્યુ પામેલા!

૩."હુ અત્યંત ગરીબ કુટુંબમાંથી આવુછુ"

>>પૂવઁ રાષ્ટ્પતિ અબ્દુલ કલામ પણ ગરીબ કુટુંબમાંથી હતા!

૪."હુ નાનપણથી જ અસ્વસ્થ હતો"

>>ઓસ્કર એવોડઁ વિજેતા મરલી મેટરીન નાનપણથી બહેરી અને અસ્વસ્થ હતી!

૫."મે અધીઁ જીંદગી સાઈકલ ચલાવીને ગુજારી છે"

>>નિરમા ના માલીક કરશનભાઈ પટેલ એ પણ અધીઁ જીંદગી સાઈકલ પર ફરી માલ વેચ્યો છે!

૬."એક દુઁઘટનામાં હુ અપંગ થયા બાદ મારી હિંમત તુટી ગઈ"

>>પૄખ્યાત નૃત્યાંગના સુધા ચંદૄનનો એક પગ નકલી છે!

૭."મને નાનપણથી બધા મંદબુધ્ધીનો કહેતા"

>>થોમસ અલ્વા એડીશન જેમણે ઈલેક્ટીૄક બલ્બ શોધ કરી તેને પણ નાનપણમાં લોકો મંદબુધ્ધીનો કહેતા!

૮."હુ એટલીવાર હાયોઁ છુ કે હવે હિંમત નથી"

>>અબૄાહંમ લિંકન ૧૫ વખત ચુટણી હાયાઁ પછી અમેરીકાના રાષ્ટૄપતિ બન્યા!

૯."મારે નાનપણથી જ કુટુંબની જવાબદારી આવી પડી"

>>લતા મંગેશકર પર પણ નાનપણથી જ કુટુબની જવાબદારી આવી પડી હતી.

૧૦."મારી ઊચાઈ બહુ ઓછી છે"

>>સચિન તેંડુલકર ની ઊચાઈ પણ ઓછી જ છે !

૧૧."હુ એક નાનકડી નોકરી કરુ છુ...એ માં હુ શુ કરી શકુ"

>>ધીરુભાઈ અંબાણી પણ નાની નોકરી જ કરતા!

૧૨."મારી કંપનીએ એકવાર દિવાળુ ફુક્યુછે,હવે મારી પર ભરોસો કોણ કરે? "

>>ઠંડા પિણાની કંપની "પેપ્સી" ના નિઁમાતાએ બે વખત દેવાળીયા થયા હતા!

૧૩."મારુ બે વખત નવઁસ બૄેકડાઊન થયુ છે, હવે હુ શુ કરી શકુ? "

>>ડિઝનીલેન્ડ બનાવતા પહેલા વોલ્ટ ડિઝનીને ૩ વખત નવઁસ બેૄકડાઊન થયેલુ!

૧૪."મારી ઉંમર બહુ વધુ છે"

>>વિશ્ર્વ પૄસિધ્ધ કેંટુકી ફૄાઈડ ના માલિકે ૬૦ વષઁની ઉંમરે પહેલુ રેસ્ટોરંન્ટ ખોલેલુ!

૧૫."મારી પાસે પૈસા નથી"

>>ઈન્ફોસિસના પૂવઁ ચેયરમેન નારાયણમૂતિઁ પાસે પણ પૈસા ન હતા, તેમણે પોતાની પત્નીના ઘરેણા પણ વેંચવા પડેલ!

આજે તમે જ્યા પણ હો કે કાલે તમે જ્યા પણ પહોચો...એ માટે કોઈને જવાબદાર ઠેરાવતા નહી....કારણકે...તમારે જ નક્કી કરવાનુછે કે.....
|| સ ફ ળ  થ વુ  છે  કે
બ હા ના  આ પ વા છે ||

4 સપ્ટેમ્બર, 2014

CCC EXAM Theory paper

CCC EXAM Registrations guidelines..

How To Register CCC/CCC+
Instructions
મિત્રો,
હવે CCC/CCC+ ની પરિક્ષા આપવા માટે
ઓનલાઈન CCC/CCC+ Registration કરાવવું
ફરજીયાત છે જે CCC/CCC+ Registration
તા 08-09-2014 રોજ સવારના 11-30 am
થી શરુ થાય છે જેમાં કુલ 10000 જણાનું જ
CCC/CCC+ Registration થવાનું છે
જેમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણ
હોવાથી તમે જરૂરી માહિતીના અભાવે
રહી નાં જતા CCC/CCC+ Registration
ની માહિતી નીચે મુજબ છે.CCC/CCC+
Registration માટે તમે તમારો Mobile No
અને Password સેટ કરવાનું હોય
છેત્યારબાદ નિરાતે
બાકીની માહિતી ભરવાની હોય છે
સૌ પ્રથમ CCC/CCC+ Registration
માટેની વેબ ખોલો .
http://www.ccc .gtu.ac.in/
1 Exam type :both લખવુ
2 NAME OF SECRETARIAT Education
(તમારીકચેરી જે
વિભાગમાં આવતી તેની વિગત લખવુ)
3 NAME OF DEPARTMENTEducation
Department (તમારીકચેરીનુંલખવુ)
4 NAME OF INSTITUTE / OFFICE :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંનામલખવુ
5 OFFICE ADDRESS :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંસરનામુલખવુ
6 Name & designation of Head of Office ,
Contact Number and Email :
તમારીશાળાકેકચેરીનાવડાનુંનામ,
સંપર્કનંબરઅનેઇમૈલલખવા
7 Name Of Employee: તમારુંનામલખવું
8 Designation : તમારોહોદોલખવો
9 CPF No. /GPF No:CPF કે GPF
No.ધરાવતાહોતોતેનીવિગતલખવી
10 Date of Birth, Age , Sex (Male/Female)
જન્મતારીખ,ઉમંર,જાતિ(પુરૂષકેસ્ત્રી)નીમાહિતીલખવી
11 Marital Status : પરણિત/
અપરણિતકેવિધવા/વિધુરલાગુપડતુલખવુ
12 Date of Joining : 1. In Govt. Service, 2.
Department
નોકરીનીદાખલતારીખઅનેજેતેશાળા/
કચેરીદાખલતારીખલખવી
13 Date of Retirement: Write Retirement
Date. નિવૃતિ તારીખલખવી
14 Address : Write full Address
તમારુંસરનામુંલખવું
15 Weather you are Promoted Higer
Scale :જોતમારીઉચ્ચપગારધોરણ
કેટલાસમયમેળવવાનુછેકે Not Applicable
લાગુપડતુલખવુંહા મિત્રો તમારા પાસપોર્ટ
સાઈટ નો ફોટો અને સહી પણ સ્કેન
કરી તૈયાર રાખજો તે સાઈઝ વધુમાં વધુ 10
kb વધુ નાં હોવી જોઈએ

Kavio ane Lekhako na photos

Sachivo ne date 4/5/09/2014 shala mulakat babatano paripatra..

Knowledge is power...

Very interesting & meaningful msg to share:

If:
A B C D E F G H I J K LM N O P Q R S T U V W X Y Z
is equal to:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Then,

H+A+R+D+W+O+R+K ;
8+1+18+4+23+15+18+11=98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E ;
11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%

L+O+V+E;
12+15+22+5 = 54%

L+U+C+K ;
12+21+3+11 = 47%

None of them makes 100%. Then what makes 100%?

Is it Money? NO!

M+O+N+E+Y= 13+15+14+5+25=72%

Leadership? NO!

L+E+A+D+E+R+S+H+I+P= 12+5+1+4+5+18+19+8+9+16=97%

Every problem has a solution, only if we perhaps change our "ATTITUDE"...

A+T+T+I+T+U+D+E ;
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

It is therefore OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes
OUR Life 100% Successful.

Amazing mathematics

Beautiful msg to share:
Do you agree that we have 26 alphabets in English, as given below

A = 1 ; B = 2 ; C = 3 ; D = 4 ;
E = 5 ; F = 6 ; G = 7 ; H = 8 ;
I = 9 ; J = 10 ; K = 11 ; L = 12 ;
M = 13 ; N = 14 ; O = 15 ; P = 16 ;
Q = 17 ; R = 18 ; S = 19 ; T = 20 ;
U = 21 ; V = 22 ; W = 23 ; X =24 ;
Y = 25 ; Z = 26.

With each alphabet getting a number, in chronological order, as above, study the following, and bring down the total to a single digit and see the result yourself

Hindu -
S  h  r  e  e   K  r  i  s  h  n  a
19+8+18+5+5+11+18+9+19+8+14+1=135=9

Muslim
M  o  h  a  m  m  e  d
13+15+8+1+13+13+5+4=72=9

Jain
M a  h a v  i  r
13+1+8+1+22+9+18=72=9

Sikh
G  u  r  u   N  a  n  a  k
7+21+18+21+14+1+14+1+11 =108 =9

Parsi
Z  a  r  a  t  h  u  s  t  r a
26+1+18+1+20+8+21+19+20+18+1=153=9

Buddhist
G  a   u  t  a  m
7+1+21+20+1+13=63=9

Christian
E  s   a  M  e  s  s  i   a  h
5+19+1+13+5+19+19+9+1+8=99=18=9 

Each one ends with number  9   

THAT IS NATURE'S CREATION TO SHOW THAT GOD IS ONE !!!

Ashishbhai Jagdishbhai Patel
Raheda Pri.school Vadali dist Sabarkantha.

3 સપ્ટેમ્બર, 2014

Vyasan mukti na sutro

Today's Thought

Inspirational Story 3/9/2014

હું એક વિદ્યાર્થી બોલું છું
પ્રિય શિક્ષકો,
મેં ભગવદ ગીતા વાંચેલી નથી. વર્ગખંડ
ના પેલા કાળા પાટિયા પર સફેદ ચોક થી તમે જે પણ
લખશો ..... એ જ મારા માટે ભગવદ ગીતા છે.
( Unfortunately..... માણસ જયારે ભગવદ
ગીતા વાંચવાની ઉંમરે પહોંચે છે ,
ત્યાં સુધી માં તેણે કેટલું બધું અણીદાર
શીખી લીધેલું હોય છે .... જે સમાજ ને ફક્ત
ખૂચ્યાં જ નહિ, વાગ્યા કરે છે ) મારી નિશાળ મારા માટે મંદિર છે
અને મારી શાળા ના તમામ શિક્ષકો મારા માટે ભગવાન છે.
હવે મુદ્દા ની વાત કરું.
એક અરજી કરવી છે. એક
વિધાર્થી ની શિક્ષકો ને અરજી. મને જ્ઞાન
આપશો ....... વિજ્ઞાન તો હું વાંચી લઈશ. મારે
શિક્ષા જોઈએ છે ..... પરીક્ષા નહી. શિક્ષક
તેના observation માં જ evaluation કરી શકે છે.
તેના માટે Paper set કરવાની જરૂર પડતી નથી.
વસંત આવવાની હોય ત્યારે કયું વૃક્ષ
પરીક્ષા આપે છે ? કળી માં થી ગુલાબ થાય એ
પહેલા ..... ગુલાબ નો છોડ .....એ કળી ને .... એક
પણ સવાલ પૂછતો નથી. ચકલીઓ
ના બચ્ચાઓ .... માળા માં થી પહેલી વાર ઉડે .... એ
પહેલા કઈ entrance exam આપે છે ? અરે , જ્યાં આકાશ
એમને ઉડવાની પ્રેરણા આપતું હોય .... ત્યારે તેઓ
માળા માં ગોંધાઈ રહેતા નથી. તેમને પડવાનો વિચાર
સુદ્ધા આવતો નથી કારણ કે તેઓ આકાશ ને જુએ
છે .... જમીન ને નહિ.
પપ્પા કહે છે .... આજ ની શિક્ષણ
પ્રથા સારી નથી, પણ મેં તો શિક્ષણ પ્રથા ને
જોઈ જ નથી. મેં તો ફક્ત શિક્ષકો ને
જોયા છે. શિક્ષકો સારા હોય તો શિક્ષણ
પ્રથા સારી જ હોય ...મને તો એટલી જ સમજ
છે.
ડોક્ટર થી દર્દી ની સારવાર માં કોઈ ભૂલ
થાય ..... અને દર્દી મૃત્યુ પામે તો તમે તેને medical
negligence કહો છો. તો પછી .....
શિક્ષકો ભણાવવા જેવી વાતો ભણાવે નહિ અથવા ન
ભણાવવા જેવી વાતો ભણાવે તો એને educational
negligence કેમ ન કેહવાય ?
medical negligence થી તો ફક્ત એક વ્યક્તિ મરે
છે. educational negligence થી આખો સમાજ મરે
છે. તમને મળેલી એ ૩૫ મિનિટ દેશ નું ભવિષ્ય
બદલી શકે છે. આ વાત ની તમને તો ખબર જ
હશે ને !
પ્રિય શિક્ષકો ...... મને માહિતી ( information) અને
જ્ઞાન (knowledge) વચ્ચે નો તફાવત ખબર નથી.
એ તો તમારે જ સમજાવવો પડશે. પાઠ્ય
પુસ્તકો બોલી શકતા નથી. વિજ્ઞાન ના પાઠ્ય
પુસ્તક માં ઝીંદગી કેમ જીવવી એના વિષે
તો ઉલ્લેખ જ નથી. સમાજ ના કોયડાઓ કેમ
ઉકેલવા ..... એવું તો ગણિત માં એકેય ઉદાહરણ નથી.
અમે તો વિદ્યાર્થીઓ છીએ .... અમને ઉદાહરણ
વગર ન સમજાય. જો ગણિત-
વિજ્ઞાનની ચોપડીઓ જ સમાજ
ઘડતી હોત તો આ paralysed society ના bed
sore અમારે વિદ્યાર્થીઓ ને જોવા ન પડત.
ગ્લાસ અડધો ખાલી છે કે ભરેલો .... મારે ફક્ત એ
નથી જાણવું . મારે એ પણ જાણવું છે કે ગ્લાસ માં નું
અડધું પાણી ક્યાં ગયું હોઈ શકે ? ગ્લાસ
માં રહેલા પાણી નું composition શું છે ? ગ્લાસ
શેનો બનેલો છે ? ગ્લાસ નો અને
પાણી નો સંબંધ શું ?
મારી બાળ સહજ નિર્દોષતા નું બાષ્પી ભવન
કરે .....મારે એવો શિક્ષક નથી જોઈતો. જે
મારા માં રોજ નવી કુતુહલતા નું સિંચન કરે .... મારે
એવો શિક્ષક જોઈએ છે. મને જવાબ આપે
એવો શિક્ષક મને ન પોસાય. મારા માં જે
સવાલો ઉભા કરે ... મારે એવો શિક્ષક જોઈએ છે.
જો ૧૮ વર્ષ ની ઉંમર પછી પુખ્ત
થયેલા લોકો ( શારીરિક પુખ્તતા ની વાત કરું
છું ... માનસિક નહિ ) ને મત આપી સરકાર
ચુંટવાનો અધિકાર છે ...... ( અરે
બુદ્ધિશાળી લોકો .... મત આપી આપી ને
પણ તમે પાંગળી સરકાર જ ચૂંટો છો ને ! )
તો પછી અમને વિધાર્થીઓ ને અમારી પસંદ
ના શિક્ષકો ચુંટવાનો કેમ અધિકાર નથી ?
૩૫ મિનિટ ના પીરીયડ માં અમારા પર રોજ રોજ
શૈક્ષણિક બળાત્કાર થાય .... એ આ દેશ ની સરકાર ને
મંજુર હશે. અમે દેશ નું ભવિષ્ય છીએ. દેશ ના ભવિષ્ય ને
આ મંજુર નથી.
સમાજ ના માપદંડો મારા ખભ્ભા ઉપર લાદી ને .... મને
અપાહિજ ન બનાવતા. વાલીઓ ની સાથે સાથે .... પ્રિય
શિક્ષકો .... તમને પણ કહું છું .......તમારી જે કઈ
અપેક્ષાઓ છે એ તમારી પાસે જ રાખજો.
તમારી અપેક્ષાઓ નું મને વજન લાગે છે. મારે દેશ
ઊંચકવાનો છે. ખોખલા વિચારો નહિ.
વર્ગખંડ માં પ્રથમ કે દ્વિતીય આવવાના સપનાઓ
આપી ને .... મારી આંખો ને બગાડશો નહિ.
મારી આંખો ને .... આંખો માં સમાય નહિ ....
એવા સપનાઓ આપજો. ભારત નિર્માણ નું સ્વપ્ન.
નીચે પડવાનો ડર ...મને બતાવશો નહિ. મને ફક્ત
આકાશ બતાવજો. મારે ઉડવું છે. મને
તમારી ઝીંદગી ની નિરાશાઓ ના vibrations
ભૂલે ચુકે પણ આપતા નહિ. મારે positivity જોઈએ છે.
tooth paste ની tube માં થી બહાર
નીકળેલી tooth pasteને ....
ફરી પાછી .....અંદર નાખવી હોય તો એ
વાત અશક્ય કેહવાય. મારે એવું શીખવું નથી. 10 cc
ની syringe માં ભરી .... એ બહાર
નીકળેલી tooth paste ને ....
ફરી પાછી અંદર નાંખી જ શકાય .... મારે એવું
શીખવું છે. અશકય હોય એવી એક પણ
શક્યતા ને મારે ઓળખવી નથી. મારે વ્યસ્ત રહેવું
છે .... ભારત નિર્માણ માં.
શિક્ષકો .... તમે મને કરેલી સારી કે ખરાબ દરેક
વાત ... મને આજીવન યાદ રહેશે. મારી ‘માં’
ના ચેહરા પછી હું સતત કોઈ
નો ચેહરો જોતો હોવ તો એ શિક્ષક
નો છે. તમારી વાતો .... મારું વર્તન
નક્કી કરશે. તમારો અભિગમ .... મારો પણ
અભિગમ બનશે.
પ્રાર્થના કરું છું ..... મારા મમ્મી-પપ્પા એ મને
સોંપ્યો છે તમને ....એવી ઉંમર માં .... જયારે હું
વળી શકું છું.... કોઈ પણ દિશા માં ..........ઢળી શકું
છું ... કોઈ પણ આકાર માં.
પ્રિય શિક્ષકો .... તમે માળી છો .... ઈશ્વરે
ઉગાડેલા બગીચા ની તમે કાળજી રાખો છો.
એક પણ કળી મુરઝાય નહિ ..... એનું ધ્યાન
રાખશો ને ? ચંપો , ચમેલી , પારિજાતક અને આ
બગીચા માં રહેલા દરેક ફૂલ વતી હું એક ગુલાબ આપને
વિનંતી કરું છું.
મને શિક્ષણ નો માર કે દફતર નો ભાર આપશો નહિ.
મને દંભીપણાનું આવરણ આપશો નહિ. મને
વાતાવરણ આપજો કે જેમાં હું ખીલી શકું.
સત્ય બોલવું સૌથી સહેલું છે. મને એ જ ગમશે. ભારત
ના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ એ જ સારું છે.
મારી આંખો માં આંસુ આવે તો મને ફક્ત રૂમાલ ન
આપશો ..... એ આંસુઓ શું કામ આવ્યા છે ? એનું કારણ
પણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરશો.
મેં સાંભળ્યું છે .... શિક્ષક ના શર્ટ ને ક્યારેય કોલર
નથી હોતા. શિક્ષક ના પેન્ટ ને ખિસ્સા પણ
નથી હોતા જેમાં કશુંક મૂકી શકાય. Tuition
કરી ને શિક્ષક પોતાનું ઘર ચલાવી શકે .... સમાજ
નહિ.
શિક્ષક ની મુઠ્ઠી ક્યારેય બંધ
નથી હોતી કારણકે શિક્ષકે કશું જ લેવાનું
નથી હોતું . ફક્ત આપવાનું હોય છે.
ખુલ્લી હથેળીઓ વાળો હાથ જ શિક્ષક
નો હોઈ શકે. નિ:સ્વાર્થ પરોપકાર
ની ભાવના લઇ ને જનમ્યા હશો , અને ખરેખર ભાગ્ય
શાળી હશો ...... તો જ મારા શિક્ષક હશો ......
કારણ કે એક વિધાર્થી માટે એક શિક્ષક ઈશ્વર છે. ઈશ્વર
પોતાની પદવી બહુ આસાની થી કોઈ
ને આપતો નથી. શિક્ષક
બન્યા છો તો નક્કી ભાગ્યશાળી જ હશો.
શિક્ષક ના ચોક ની તાકાત સંવિધાન બદલી શકે છે.
દેશ ની સરહદ પર રહેલો જવાન દેશ બચાવે છે .....
અને શિક્ષક દેશ બનાવે છે.
પ્રિય શિક્ષકો ..... તમે દેશ નું સૌથી મોટું
investment છો. કાળા પાટિયા પર સફેદ ચોક
થી લખતાં હાથ આ દેશ નો ઇતિહાસ ફક્ત
સમજાવી જ નહિ ...... બનાવી પણ શકે છે.j
સમાજ વિદ્યા માં આવતો ઇતિહાસ બદલી શકાય છે .....
વિધાર્થીઓ તૈયાર છે .... ઇતિહાસ બદલવા.
શિક્ષકો તૈયાર છે ?
Ashishbhai Jagdishbhai Patel
Raheda Pri.school

Shruti font INFORMATION..

શ્રુતિ ફોન્ટ શું છે અને તે
કેવી રીતે વાપરવો ?

જો આપે માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં શ્રુતિ (Shruti)
ફોન્ટ પસંદ કર્યો હશે અને ટાઈપ કર્યું હશે ત્યારે
ગુજરાતીને બદલે અંગ્રેજી ટાઈપ થયું હશે
અથવા ફોન્ટ બદલાઈ ગયો હશે; તો આપને પ્રશ્ન
થયો હશે કે ગુજરાતી કેમ ટાઈપ નથી થતું ?
શ્રુતિ ફોન્ટ ગુજરાતી માટે છે તો પણ
ગુજરાતીને બદલે અંગ્રેજી કેમ લખાય છે ? કારણ કે
શ્રુતિ ફોન્ટ યુનિકોડ ફોન્ટ છે
જેનામાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બેઉં
ભાશાના અક્ષરો છે. એટલે વીન્ડોઝ કે
લીનક્ષમાં ગુજરાતી લખવું હોય તો લેન્ગવેજ
બારમાં ભાશા બદલવી પડે તો જ
ગુજરાતી લખાય. આ વેબ પેજમાં યુનિકોડ
ફોન્ટ શું છે અને તે વતી ટાઈપ કરવા શું જોઈએ તે
સમજાવવામાં આવ્યું છે.
જો આપને યુનિકોડ ફોન્ટ્સ શું છે તેની સમજણ
હોય અને યુનિકોડ ફોન્ટ વતે
ગુજરાતીમાં કેવી રીતે લખવું
તેની માહિત
અથવા ગુજરાતીમાં શ્રુતિ ફોન્ટ
થકી કૉમ્પ્યુટરમાં ગુજરાતી લખતાં શીખો.
આ વેબ પેજના સારાંશ મુદ્દાઓ :
શ્રુતિ ફોન્ટ એક ગુજરાતીનો યુનિકોડ
ફોન્ટ છે.
શ્રુતિ જેવા બીજા ગુજરાતીના ફોન્ટ છે
Arial Unicode MS, Lohit Gujarati.
વીન્ડોઝમાં શ્રુતિ ફોન્ટ સ્થાપિત
કરેલો હોય જ છે પણ ટાઈપ કરવું હોય
તો ગુજરાતી ભાશા આધાર સ્થાપિત
કરવો પડે છે.
શ્રુતિ ફોન્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટે
વીન્ડોઝની સ્થાપણા CD (installation CD)
જોઈએ. તેમાંથી ફોન્ટ કૉપી કરી શકાય.
યુનિકોડ ફોન્ટ્સ સ્ક્રિપ્ટીંગ ફોન્ટ્સ હોય
છે તો આપ જે ટાઈપ કરો તેને ચકાશીને આપમેળે જ
યોગ્ય બદલી કરે છે; માટે
અર્ધા અક્ષરો ટાઈપ કરવા સુલભ બની જાય
છે.
શ્રુતિ ફોન્ટ કીબોર્ડ લેઆઉટ
વીન્ડોઝમાં અને લીનક્ષમાં આવે છે પણ
કીબોર્ડ લેઆઉટ બદલી શકાય છે
અથવા પોતાનું પણ રચી શકાય છે.
અંગ્રેજી કીબોર્ડ દ્વારા ગુજરાતી ટાઈપ
કરવું હોય તો 'ગુજરાતી ફોનેટીક
કીબોર્ડ' ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય છે.
શ્રુતિ ફોન્ટ શું છે ?
શ્રુતિ ફોન્ટ એક ગુજરાતીનો યુનિકોડ
ફોન્ટ છે જેનામાં અંગ્રેજીના અક્ષરો પણ છે. એક
યુનિકોડ
ફોન્ટમાં ઘણી ભાશાના અક્ષરો હોય શકે.
શ્રુતિ ફોન્ટ વીન્ડોઝ XP, Vista, અને
7માં સ્થાપિત કરેલો હોય જ છે;
ગુજરાતી ભાશા આધાર સ્થાપિત
ના કર્યો હોય તો પણ શ્રુતિ ફોન્ટ
સ્થાપિત કરેલો હોય છે. એટલા માટે
ગુજરાતી ભાશા આધાર વગર
ગુજરાતી વાંચી શકશો પણ ટાઈપ
નહિ કરી શકો. આપ શ્રુતિ ફોન્ટ સ્થાપિત
છે કે નહિ તે c:\windows\fonts\
ફોલ્ડરમાં જઈને તપાસ કરી શકો છો.
બીજો ગુજરાતી યુનિકોડ ફોન્ટ છે Arial
Unicode MS જે માઈક્રોસોફ્ટ ઑફીસ સાથે આવે
છે પણ ઑફીસ સ્થાપિત કરો ત્યારે સ્થાપિત
કરવા માટે પસંદ કરવો પડે છે
નહિ તો સ્થાપિત નહિ થાય. આ
ફોન્ટમાં ઘણી ખરી ભાશાઓના અક્ષરો છે.
શ્રુતિ ફોન્ટ પ્રાપ્ત કેવી રીતે
કરવો ?
શ્રુતિ ફોન્ટ માલિકીનો (proprietary)
ફોન્ટ છે અને વીન્ડોઝ સાથે આવે છે.
શ્રુતિ ફોન્ટનું વિતરણ કરવું ગેરકાયદેસર છે,
માટે ઈન્ટરનેટમાં શોધશો તો નહિ મળે.
વીન્ડોઝ XP સાથે વર્ઝન 1.x આવે છે અને
વીન્ડોઝ 7 સાથે વર્ઝન 5.9 આવે છે.
જો ખરેખર શ્રુતિ ફોન્ટ વીન્ડોઝ 'XP'ના c:
\windows\fonts\ ફોલ્ડરમાં ના હોય અને
આપની પાસે વીન્ડોઝની સ્થાપણા CD
(installation CD) હોય તો તેમાંથી પ્રાપ્ત
કરી શકો છો.
1. પહેલાં, વીન્ડોઝની સ્થાપણા CD
કૉમ્પ્યુટરમાં મૂકો અને I386 ફોલ્ડર ખોલો.
2. પછી SHRUTI.TT_ ફાઈલ શોધો. આ ફાઈલ
સંકુચિત (compressed) ફાઈલ છે. આ ફાઈલને
કૉમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડ્રાઇવમાં (hard drive)
સંઘરો.
3. પછી Command Prompt ખોલો અને જે
ફોલ્ડરમાં ફાઈલ સંઘરી તે ફોલ્ડરમાં જાવ.
અથવા તો 'Explorer'માં Shift દબાવીને તે
ફોલ્ડર ઉપર જમનું માઉસ બટન દબાવો. પછી
Open command prompt window here ક્લિક
કરો તો Command Prompt તે
ફોલ્ડરમાં ખુલશે.
4. છેલ્લે, નિચેની લીટી 'Command
Prompt'માં ટાઈપ કરો.
expand -r shruti.tt_
આપમેળે તે ફાઈલ અસંકુચિત થઈને એ જ ફોલ્ડરમાં
Shruti.ttf ફાઈલ ઉમેરાશે. આ ફોન્ટ ફાઈલને
c:\windows\fonts\
ફોલ્ડરમાં કૉપી કરવાથી ફોન્ટ
સ્થાપિત થઈ જશે.
બીજો વિકલ્પ એ છે કે
ગુજરાતી ભાશા આધાર સ્થાપિત કરવાથી
પણ શ્રુતિ ફોન્ટ સ્થાપિત થાય છે.
યુનિકોડ ફોન્ટ્સ શું છે ?
યુનિકોડ ફોન્ટ્સમાં જે અક્ષરો (characters)
હોય છે તે યુનિકોડ કોડ વતી સોંપેલા હોય
છે. એક લાભ એ છે કે ANSI કોડ
કરતાં ઝાઝા અક્ષરો યુનિકોડ
ફોન્ટ્સમાં સમાવેશ કરી શકાય.
અંગ્રેજીના કીબોર્ડમાં કીસ છે
તેના કરતાં ગુજરાતી અક્ષરો વધારે છે. તે
માટે
બધા ગુજરાતીના અક્ષરો અંગ્રેજી કીબોર્ડમાં સોંપી ના શકાય.
અને અર્ધા અક્ષરો સાથે
આખા અક્ષરો જોડાયેલા અક્ષરો સોંપવા તે
અસંભવ છે. પરંતુ યુનિકોડ ફોન્ટ્સ વતી તે
સહેલાઈથી લખી શકાય છે જ્યારે ANSI કોડ
વતી અઘરું છે.
યુનિકોડ ફોન્ટ્સ સ્ક્રિપ્ટીંગ (scripting) કરે
છે તો આપ જે ટાઈપ કરો છો ત્યારે યુનિકોડ
સ્ક્રિપ્ટીંગ ટાઈપ કરેલું ચકાશીને યોગ્ય
બદલી કરે છે. માટે અર્ધા અક્ષરો લખવા સહેલું છે
કારણ કે 'પ ુ' લખો ત્યારે આપમેળે 'પુ' થઈ જાય છે
અને 'પ િ' લખો તો 'પિ' આપમેળે થઈ જાય અને 'શ ્
ચ' લખો તો 'શ્ચ' થઈ જાય છે. યુનિકોડ આધાર
'OS'માં જ હોય છે માટે ગમે તે
પ્રોગ્રામમાં યુનિકોડ ફોન્ટ્સ
વતી લખી શકો.
ગુજરાતી ટાઈપ કરવા માટે
અક્ષરોના યુનિકોડ કોડ જાણવાની કાંઈ
જરૂર નથી, પરંતુ જો જાણવા હોય
તો બધા યુનિકોડ કોડનું લખાણ
અહિયાં મળશે : Gujarati Unicode Codes અને
Hindi Unicode Codes. આ બધા કોડ્સ
પ્રોગ્રામીંગ કરતા હોવ તો ઉપયોગી બને,
અથવા તો આપ પોતાનું કીબોર્ડ રચતા હોવ
અથવા ANSI ઍન્કોડીંગમાં વેબ પેજ રચતા હોવ
તો ઉપયોગી બને છે.
યુનિકોડની વિસ્તારપૂર્વક
માહિતી અહિયાં મળશે : Unicode Standard
and Unicode Fonts.
શ્રુતિ ફોન્ટ
વતી ગુજરાતી લખવા માટે શું
જોઈએ ?
જેમ અગાઉંથી કહ્યું તેમ શ્રુતિ ફોન્ટમાં બે
ભાશાઓ છે : ગુજરાતી અને અંગ્રેજી. માટે
માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં શ્રુતિ ફોન્ટ પસંદ
કરશો તો અંગ્રેજી લખાશે પણ
અંગ્રેજીથી ગુજરાતી ભાશા બદલશો તો ગુજરાતીમાં લખાશે.
ગુજરાતી ભાશા એક્ટિવ
કરવાથી ગુજરાતીની કીબોર્ડ લેઆઉટ થઈ
જશે.
Windows XPમાં પહેલાં ગુજરાતી આધાર
સ્થાપિત કરવો પડે છે.
પછી ગુજરાતી કીબોર્ડ લેઆઉટ લેન્ગવેજ
બારમાં ઉમેરી શકાય છે.
Windows Vistaમાં અને Windows 7માં ફક્ત
ગુજરાતી કીબોર્ડ લેઆઉટ લેન્ગવેજ
બારમાં ઉમેરવાનાં હોય છે.
આ જ હોવાથી આપ ગુજરાતીમાં લખી શકશો.
હા, ગુજરાતી લખવા માટે
કીબોર્ડના કીસની સોંપણી તમારે
શીખવી પડશે. વીન્ડોઝમાં 'ગુજરાતી'
કીબોર્ડ સ્થાપિત કરેલું હોય છે
તેની સોંપણી અહિયાં મળશે : default layout .
આપને 'ગુજરાતી ફોનેટીક' કીબોર્ડ લેઆઉટ
વાપરવી હોય તો અહિયાં ક્લિક કરો :
Gujarati Phonetic keyboard layout .
ગુજરાતી લખવાના નિયમો પણ
જાણવા આવશ્યક છે તે અહિયાં સમજાવ્યા છે :
કૉમ્પ્યુટરમાં ગુજરાતી લખવાના નિયમો.
ગુજરાતી ફોનેટીક કીબોર્ડ લેઆઉટ
અંગ્રેજી કીબોર્ડથી ગુજરાતી લખવું હોય
તો ગુજરાતી ફોનેટીક કીબોર્ડ ઉત્તમ
ઉપાય છે. મે બનાવેલું ગુજરાતી ફોનેટીક
કીબોર્ડ આપ ડાઉલોડ કરીને સ્થાપિત
કરી શકો છો. આ કીબોર્ડમાં ગુજરાતી અને
અંગ્રેજી અક્ષરોને સમતુલ્ય કરીને
સોંપણી કરી છે.
ઉપરની છબીમાં અક્ષરોની સોંપણી બતાવી છે.
જુંઓ : ગુજરાતી ફોનેટીક કીબોર્ડ સ્થાપિત
કેવી રીતે કરવું અને ગુજરાતી ફોનેટીક
કીબોર્ડમાં અક્ષરોની સોંપણી.

NOTICE BOARD