20 સપ્ટેમ્બર, 2014

Bin Sachivalaya Exam Pattern.

✏BINSACHIVALAY CLERK EXAM SYLLABUS.
**બિન સચિવાલય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ**
www.ashish8678.blogspot.com
> ગુજરાતનો ઈતિહાસ અને સંસ્કૃતિ-(25 ગુણ).
> ગુજરાતી વ્યાકરણ(25)
> અંગ્રેજી વ્યાકરણ(25)
> ભારત અને ગુજરાતના વર્તમાન બનાવો. ત્થા સામાન્ય વિજ્ઞાન, અને એપ્ટીટયુડ કવોન્ટીટેટીવ (50ગુણ).
> કોમ્પયુટરના પાયાની જાણકારી (25 ગુણ).
> જાહેર વહીવટ અને ભારતનું સંવિધાન.
(50 ગુણ).
-------------------------અગત્યની સૂચના:-
1.) ખોટો જવાબ હશે તો 0.25 ગુણ કપાશે.
2.) કોઈ પણ વિકલ્પ પંસદ ના કરો તો પણ 0.25 ગુણ કપાશે.
3)પરીક્ષા ડીસેમ્બર મહીનામાં યોજવવાની શકયતા રહેશે.
4)પરીક્ષાનો સમય ત્રણ કલાકનો રહશે.
-------------------------
આ વખતે પ્રથમ વખત નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. આ વખતે 4 ની જગ્યાએ 5 ઓપ્શન આપવામાં આવશે..
(A)
(B)
(C)
(D)
(E).
"E" ઓપ્શન એ જો તમારે પ્રશ્ર્ન ATTEMPTED ના કરવો હોય તો "E" પંસદ કરવાનો રહેશે. જેનાથી તમને નેગેટીવ માર્કીગ લાગુ પડશે નહીં..
------------------------
BEST OF LUCK. 

11 સપ્ટેમ્બર, 2014

CCC sample Invitation Letter (Personal)

                                Ashishbhai J. patel
                                  Bhavangadh
                                  Ta. Vadali
                               Dist Sabarkantha
                           Date. 11th Sept.2014

Dear Mr. and Mrs. Shah
As the parents of the bride, I would like
to take this opportunity to invite you to
the wedding of our daughter, Sandra
Green to her fiancé, Adam Locke. On
this joyous occasion, we wish to share
the day with our closest friends and
family members.
Children grow faster than any of us can
imagine, the time is upon us to watch
our child grow and flourish into a new
stage of their life. He proposed while
the two of them were on vacation, she
happily accepted and now they are to be
married.
The formal event will be located at the
Fire Lake Golf and Country Club on the
fifteenth of August at three o'clock, two
thousand and nine.
Please RSVP by the fifteenth of June to
ensure attendance.
We hope to see you there to enjoy this
special day with friends
      
                                   Sincerely yours,
                
                                         Signature

10 સપ્ટેમ્બર, 2014

Science & Maths kit distribution circular..from NCERT.

About SBI BANK Complaint

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(sbi) से शिकायत हो या आपका काम नहीं हो रहा है या आपको बार-बार चक्कर लगवा रहे हो या पासबुक में इंट्री नहीं करते हो तो un happy करके इस नंबर 8008202020  पर मेसेज कर देवे । उसके बाद SBI के हेड़ ऑफिस से आपके पास फोन आएगा उन्हें अपनी शिकायत बता दीजिये । उसके बाद SBI शाखा वाले आपसे संपर्क करके कार्य करेंगे । इस मेसेज को अपने दोस्तों परिवार के सदस्यों एवम SBI से परेशान लोगो को अवगत कराये ।

Gtu 9/9/2014 practical paper

Gtu ccc exam:-9/9/2014 Practical Paper.
1.desktop par tamara seat number nu
folder banavi te folder ni andar
tamara name nu folder banavo
2.Notepade ma tamara computer ma
install thayel koi pan 5 application na
name lakhi te file tamara folder ma
save karo.
www.ashish8678.blogspot.com
3 .paint ma manas no Face doro te file
tamara folder na save karo.
4.word ma ek job aaplication biodata
sathe type karo english or gujarati and
addres bold karo page portrate set
karo.
5.desktop wall paper change karo.
6.outlook ma koi pan 10 Friend na
contect add karo.

GTU CCC NOTIFICATION....

Gtu CCC fast registration guidelines....

MUST SHARE THIS....
મિત્રો Gujarat Technological University (GTU) દ્વારા CCC Exam લેવામાં આવે તેમાં અત્યારે સુધી ત્રણ તબ્બકા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન પૂરું થઇ ગયું છે CCC Registration હજુ પણ ઘણા મિત્રો તેની પદ્ધતિ થી અજાણ  છે

CCC Registration  ઝડપી બને તેની કેટલાક ઉપાય
1.     CCC Registration કમ્પ્યુટર કરતા મોબાઈલ ઝડપી થશે (ભલે નેટ 2G રહ્યું)
2.    GTUની  CCC Registration ની વેબ પર જે દિવસે CCC Registration થવાનું હોય તેના સમય (11.30A.M ) દરમિયાન સતત રીફ્રેશ કરતા રહો.
3.    CCC Registration જયારે ચાલુ (થોડી જ સેકન્ડોમાં ) ત્યારે તમારો મોબાઈલ નંબર પહેલેથી જ Copy  કરીને રાખવો અને CCCRegistration ચાલુ થાય ત્યારે જ્યાં મોબાઈલ નંબર નાખવાનો હોય ત્યાં Paste  કરી દેવો
4.    CCCRegistration  માટે પાસવર્ડ એકદમ સરળ રાખવો બને તેટલો ઝડપથી ટાઈપ કરી શકાય  જેમ કે 12345 (ઓછામાં ઓછા  પાંચ અંક નો રાખવો )
5.  બીજું જે મિત્રોને અત્યારે CCC  સર્ટીફીકેટની જરૂર ના હોય તેમણે અત્યારેCCC Registration ના કરવું જેથી જે મિત્રોને તાત્કાલિક  નવું પગારધોરણ  લેવાની જરૂર હોય  તે મિત્રો CCC Registration  કરી શકે.
6. હજુ પણ બીજા પણ CCC Registration નાં તબ્બકા આવશે માટે કેટલાક ધંધાદારી  લોકો પાસેથી ઉચા ભાવે CCC Registration નો એપ્લીકેશન નાં ખરીદવું
7.   મિત્રો ઉપરના પગલાને તમે ધ્યાનમાં લેશો તો તમારું CCCRegistration જરૂર કરી શકશો
By Ashishbhai Jagdishbhai Patel

9 સપ્ટેમ્બર, 2014

CPF ACCOUNT બાબત પરિપત્ર.........

CPF એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોય અને
નોકરીની તે જગ્યા ઉપર રાજીનામું
આપ્યું હોય કે છુટા થયા હોય તો પણ નવું
CPF એકાઉન્ટ ખોલવાના બદલે
જુના એકાઉન્ટમાં જ
નાંણા જમા કરવા બાબત.....

Modi's websites for people...

MODI GOVERNMENT INTRODUCED ONLINE SERVICES  

*Obtain:
1.  Birth Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=1

2.  Caste Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4

3.  Tribe Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8

4.  Domicile Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5

5.  Driving Licence
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6

6.  Marriage Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3

7.  Death Certificate
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2

Apply for:
1.    PAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15

2.     TAN Card
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3

3.     Ration Card
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7

4.     Passport
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2

5.     Inclusion of name in the Electoral Rolls
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10

Register:  
1.    Land/Property
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9

2.    Vehicle
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13

3.    With State Employment Exchange
http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12

4.    As Employer
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17

5.    Company
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19

6.    .IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18

7.    GOV.IN Domain
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25

Check/Track:
1.    Waiting list status for Central Government Housing
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9

2.     Status of Stolen Vehicles
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1

3.    Land Records
http://www.india.gov.in/landrecords/index.php

4.    Cause list of Indian Courts
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7

5.    Court Judgments (JUDIS )
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24

6.    Daily Court Orders/Case Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21

7.    Acts of Indian Parliament
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13

8.    Exam Results
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16

9.    Speed Post Status
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10

10. Agricultural Market Prices Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6

Book/File/Lodge:
1.     Train Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5

2.     Air Tickets Online
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4

3.     Income Tax Returns
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12

4.     Complaint with Central Vigilance Commission (CVC)
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14

Contribute to:
1.      Prime Minister's Relief Fund
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11

Others:
1.      Send Letters Electronically
http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20

Global Navigation  
1.     Citizens
http://www.india.gov.in/citizen.php

2.     Business (External website that opens in a new window)
http://business.gov.in/

3.     Overseas
http://www.india.gov.in/overseas.php

4.     Government
http://www.india.gov.in/govtphp

5.     Know India
http://www.india.gov.in/knowindia.php

6.     Sectors
http://www.india.gov.in/sector.php

7.     Directories
http://www.india.gov.in/directories.php

8.     Documents
http://www.india.gov.in/documents.php

9.     Forms
http://www.india.gov.in/forms/forms.php

10.    Acts
http://www.india.gov.in/govt/acts.php

11.  Rules
http://www.india.gov.in/govt/rules.php

7 સપ્ટેમ્બર, 2014

PART TIME KARMCHARIO NE PER DAY RS. 220/- MAHENTANU CHUKAVVA BABAT.

HAVE PART TIME KARMCHARIO PAN
VIDHYASAHAYAKO THI SALARY MA
VADHI GAYA.

How tomake presentation in ubuntu Date 6/9/2014

Std 7
Sub Computer
Make presentation.
All children are able to make presentation in Shree Raheda primary school.
I am very pleased with the work that my children have been done presentation.

Std 3 ma Words & Pictures dvara English Education Aapva no Nuttan Abhigam . . . . .

NEW PROJECT WILL BE ARRIVED



NOW READY FOR NEW PROJECT NAME

"PADHE BHARAT BADHE BHARAT"

AA PROJECT SSA NO SUB PROJECT CHHE JE AKHA DESH MA LAGU PADSE.

AA PROJECT MUKHYATVE DHORAN 1 & 2 PAR VADHU MAHATVANO RAHESHE.

AA PROJECT NA MUKHYA 2 TRACK CHHE..
1-EARLY READING & WRITING WITH COMPREHENSION
2-EARLY MATHEMATICS

AA PROJECT NO MUKHYA GOAL BALAK TENI J BHASHA MA READING,WRITING SKILL MELVE TE CHHE.

AA PROJECT MATE CLASSROOM MA READING CORNER,MY MSG BOARD,POEM CORNER,WORD WALL,AAJ KI BAAT JEVI SUVIDHA UBHI KARASHE.

TEACHER NI YEARLY 95% HAJRI ANE BALAK NI 75% HAJRI FARAJIYAT.

PUPIL TEACHER RATIO 30:1 COMPULSORY

TOTAL WORKING 200 DAYS MATHI 500HR LANG.MATE ANE 300HR MATHS MATE FALAVAVANA RAHESHE.

AA PROJECT NO MUKHYA DHYEY BALAKO SARUAT NA STAGE THI READING,WRITING SKILL MELVI LE TE CHHE.

Khel mahakumbh registration guidelines

Positive feedback

ક્યા સુધી બહાના દેશુ....

સફળતા અથવા બહાનાબાજી !

  ૧."મને યોગ્ય ભણતરની તક ન મળી"

>> યોગ્ય ભણતરની તક તો વિષ્વની      કારની નંબર ૧ કંપની  ફોડઁ ના હેનરી ફોડઁને પણ નહતી મળી!

૨."નાનપણમાં જ મારા પિતાનુ દેહાન્ત થઈ ગયુ હતુ"

>>પૄખ્યાત સંગીતકાર એ.આર.રહેમાનના પિતાશ્રી નાનપણમાં જ મૃત્યુ પામેલા!

૩."હુ અત્યંત ગરીબ કુટુંબમાંથી આવુછુ"

>>પૂવઁ રાષ્ટ્પતિ અબ્દુલ કલામ પણ ગરીબ કુટુંબમાંથી હતા!

૪."હુ નાનપણથી જ અસ્વસ્થ હતો"

>>ઓસ્કર એવોડઁ વિજેતા મરલી મેટરીન નાનપણથી બહેરી અને અસ્વસ્થ હતી!

૫."મે અધીઁ જીંદગી સાઈકલ ચલાવીને ગુજારી છે"

>>નિરમા ના માલીક કરશનભાઈ પટેલ એ પણ અધીઁ જીંદગી સાઈકલ પર ફરી માલ વેચ્યો છે!

૬."એક દુઁઘટનામાં હુ અપંગ થયા બાદ મારી હિંમત તુટી ગઈ"

>>પૄખ્યાત નૃત્યાંગના સુધા ચંદૄનનો એક પગ નકલી છે!

૭."મને નાનપણથી બધા મંદબુધ્ધીનો કહેતા"

>>થોમસ અલ્વા એડીશન જેમણે ઈલેક્ટીૄક બલ્બ શોધ કરી તેને પણ નાનપણમાં લોકો મંદબુધ્ધીનો કહેતા!

૮."હુ એટલીવાર હાયોઁ છુ કે હવે હિંમત નથી"

>>અબૄાહંમ લિંકન ૧૫ વખત ચુટણી હાયાઁ પછી અમેરીકાના રાષ્ટૄપતિ બન્યા!

૯."મારે નાનપણથી જ કુટુંબની જવાબદારી આવી પડી"

>>લતા મંગેશકર પર પણ નાનપણથી જ કુટુબની જવાબદારી આવી પડી હતી.

૧૦."મારી ઊચાઈ બહુ ઓછી છે"

>>સચિન તેંડુલકર ની ઊચાઈ પણ ઓછી જ છે !

૧૧."હુ એક નાનકડી નોકરી કરુ છુ...એ માં હુ શુ કરી શકુ"

>>ધીરુભાઈ અંબાણી પણ નાની નોકરી જ કરતા!

૧૨."મારી કંપનીએ એકવાર દિવાળુ ફુક્યુછે,હવે મારી પર ભરોસો કોણ કરે? "

>>ઠંડા પિણાની કંપની "પેપ્સી" ના નિઁમાતાએ બે વખત દેવાળીયા થયા હતા!

૧૩."મારુ બે વખત નવઁસ બૄેકડાઊન થયુ છે, હવે હુ શુ કરી શકુ? "

>>ડિઝનીલેન્ડ બનાવતા પહેલા વોલ્ટ ડિઝનીને ૩ વખત નવઁસ બેૄકડાઊન થયેલુ!

૧૪."મારી ઉંમર બહુ વધુ છે"

>>વિશ્ર્વ પૄસિધ્ધ કેંટુકી ફૄાઈડ ના માલિકે ૬૦ વષઁની ઉંમરે પહેલુ રેસ્ટોરંન્ટ ખોલેલુ!

૧૫."મારી પાસે પૈસા નથી"

>>ઈન્ફોસિસના પૂવઁ ચેયરમેન નારાયણમૂતિઁ પાસે પણ પૈસા ન હતા, તેમણે પોતાની પત્નીના ઘરેણા પણ વેંચવા પડેલ!

આજે તમે જ્યા પણ હો કે કાલે તમે જ્યા પણ પહોચો...એ માટે કોઈને જવાબદાર ઠેરાવતા નહી....કારણકે...તમારે જ નક્કી કરવાનુછે કે.....
|| સ ફ ળ  થ વુ  છે  કે
બ હા ના  આ પ વા છે ||

4 સપ્ટેમ્બર, 2014

CCC EXAM Theory paper

CCC EXAM Registrations guidelines..

How To Register CCC/CCC+
Instructions
મિત્રો,
હવે CCC/CCC+ ની પરિક્ષા આપવા માટે
ઓનલાઈન CCC/CCC+ Registration કરાવવું
ફરજીયાત છે જે CCC/CCC+ Registration
તા 08-09-2014 રોજ સવારના 11-30 am
થી શરુ થાય છે જેમાં કુલ 10000 જણાનું જ
CCC/CCC+ Registration થવાનું છે
જેમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણ
હોવાથી તમે જરૂરી માહિતીના અભાવે
રહી નાં જતા CCC/CCC+ Registration
ની માહિતી નીચે મુજબ છે.CCC/CCC+
Registration માટે તમે તમારો Mobile No
અને Password સેટ કરવાનું હોય
છેત્યારબાદ નિરાતે
બાકીની માહિતી ભરવાની હોય છે
સૌ પ્રથમ CCC/CCC+ Registration
માટેની વેબ ખોલો .
http://www.ccc .gtu.ac.in/
1 Exam type :both લખવુ
2 NAME OF SECRETARIAT Education
(તમારીકચેરી જે
વિભાગમાં આવતી તેની વિગત લખવુ)
3 NAME OF DEPARTMENTEducation
Department (તમારીકચેરીનુંલખવુ)
4 NAME OF INSTITUTE / OFFICE :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંનામલખવુ
5 OFFICE ADDRESS :
તમારીશાળાકેકચેરીનુંસરનામુલખવુ
6 Name & designation of Head of Office ,
Contact Number and Email :
તમારીશાળાકેકચેરીનાવડાનુંનામ,
સંપર્કનંબરઅનેઇમૈલલખવા
7 Name Of Employee: તમારુંનામલખવું
8 Designation : તમારોહોદોલખવો
9 CPF No. /GPF No:CPF કે GPF
No.ધરાવતાહોતોતેનીવિગતલખવી
10 Date of Birth, Age , Sex (Male/Female)
જન્મતારીખ,ઉમંર,જાતિ(પુરૂષકેસ્ત્રી)નીમાહિતીલખવી
11 Marital Status : પરણિત/
અપરણિતકેવિધવા/વિધુરલાગુપડતુલખવુ
12 Date of Joining : 1. In Govt. Service, 2.
Department
નોકરીનીદાખલતારીખઅનેજેતેશાળા/
કચેરીદાખલતારીખલખવી
13 Date of Retirement: Write Retirement
Date. નિવૃતિ તારીખલખવી
14 Address : Write full Address
તમારુંસરનામુંલખવું
15 Weather you are Promoted Higer
Scale :જોતમારીઉચ્ચપગારધોરણ
કેટલાસમયમેળવવાનુછેકે Not Applicable
લાગુપડતુલખવુંહા મિત્રો તમારા પાસપોર્ટ
સાઈટ નો ફોટો અને સહી પણ સ્કેન
કરી તૈયાર રાખજો તે સાઈઝ વધુમાં વધુ 10
kb વધુ નાં હોવી જોઈએ

Kavio ane Lekhako na photos

NOTICE BOARD