4 જુલાઈ, 2015

PRIMARY SCHOOLS MA HAVE MONTHLY SWACHHATA GRANT RS.1800.

��PRIMARY SCHOOLS MA HAVE MONTHLY SWACHHTA GRANT-1800 RS
��Have thi balko shala ma safai karse to javabdar achary ghanase
��Shala ma masik grant 1800 hovathi achary safai kamdar rakhvoj passe

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

NOTICE BOARD